09/28/2016 - چهارشنبه 7 مهر 1395
جستجو

 

مشاوره و مددکاری

 

آموزش

 

اشتغال

 

حمایتی

فعالیت های ستاد دریک نگاه

مدال ها

  • دومین جشنواره تسنیم

  • روزجهانی شهرها

  • اولین گردهمایی سراسری مدیریت جهادی

  • همایش کارآفرینی زنان سرپرست خانوار

  • (ششمین جشنواره بین المللی برترین های پژوهش و نوآوری مدیریت شهری(جایزه جهانی تهران