08/30/2016 - سه شنبه 9 شهريور 1395
Search
Menu

 

مشاوره و مددکاری

 

آموزش

 

اشتغال

 

حمایتی

فعالیت های ستاد دریک نگاهمدال ها

  • دومین جشنواره تسنیم

  • روزجهانی شهرها

  • اولین گردهمایی سراسری مدیریت جهادی

  • همایش کارآفرینی زنان سرپرست خانوار

  • (ششمین جشنواره بین المللی برترین های پژوهش و نوآوری مدیریت شهری(جایزه جهانی تهران