Menu

خانواده تحت حمایت ستاد توانمندسازی هستید، از همین امروز از خدمات مشاوره رایگان استفاده نمایید.

با ارتقاء سطح دانش و آگاهی و ارائه خدمات آموزشی زمینه اشتغال را برای شما فراهم می‌کنیم.

در ‌کنار ارائه خدمات شغلی و آموزشی، با مجموعه ای از خدمات حمایتی و رفاهی در کنار شما هستیم.

اداره آموزش با انتقال دانش ، مهارت های اجتماعی شغلی و کمک به تحصیل مخاطبان باعث ایجاد تغییرات مثبت 

 • مدال بانوی کارآفرین
 • تندیس جشنواره ساب‌پرتال‌های شهری
 • تندیس جشنواره نوآوری و مدیریت شهری
 • تندیس سرو
 • تندیس مرکز مهارت آموزی کوثر
 • لوح جشنواره سلامت
 • تندیس بانوی اسوه بسیجی
 • تندیس روز جهانی شهرها
 • تندیس جشنواره هنر و ابتکارات جامعه محور بانوان
 • تندیس مدیریت جهادی
 • تندیس همایش کارآفرینی زنان سرپرست خانوار
 • تندیس نقش‌آفرینی زنان در توسعه پایدار